Konzert-Pause

Foto: Thomas Eichholz
Foto: Thomas Eichholz

Ich mache zurzeit Konzert-Pause.